Támogatóink


Céljaink

Az egyesület céljai között kiemelten szerepelnek az alábbiak:

 

A tavi és tengeri vitorlássport területén történő versenyeztetés, versenyzés, versenyek szervezése, e sportág minél szélesebb körben való elterjesztése, fejlesztése.

 

A fenti sportágban a sportkedvelő, tehetséges fiatalok összefogása, segítése a felkészülésben, edzésben - a lehető legjobb sporteredmény elérése érdekében.

 

A versenyzők részére a felkészülési időszakban, edzéseken és versenyeken a háttér biztosítása felszerelések, eszközök beszerzésével és edzőtáborok szervezésével.

 

További kiemelt cél, a Magyarországi, európai- és világversenyeken való aktív részvétel.

 

A fenti sportághoz kapcsolódó interaktív webportál kialakítása, naprakész üzemeltetése.

 

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, az Egyesület által folytatott - a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló - közhasznú tevékenységek: sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

 

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködésre törekszik valamennyi kapcsolódó szövetséggel, azok tagjaival.

 

Kiadásait elsődlegesen tagdíjakból, természetes és jogi személyek adományaiból, valamint pályázatokból fedezi. Céljának megvalósítása érdekében - kiegészítő tevékenység keretében - tevékenységével összefüggő gazdasági tevékenységet folytathat.